Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202808

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 58861/B  
OBCHODNÉ MENO: Everso s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Páričkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 44 804 377
DEŇ ZÁPISU: 12.06.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. administratívne služby,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
6. čistiace a upratovacie služby,
7. reklamné a marketingové služby,
8. prieskum trhu a verejnej mienky,
9. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
10. počítačové služby,
11. prenájom hnuteľných vecí,
12. vedenie účtovníctva,
13. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
14. vydavateľská činnosť,
15. softvérové poradenstvo a dodávka softvéru,
16. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
17. poradenstvo v oblasti informačných systémov týkajúce sa programového vybavenia,
18. spracovanie grafických návrhov webových stránok a ich aktualizácia,
19. služby pri údržbe systémov (softvéru),
20. poskytovanie pomoci s cieľom udržať softvér v optimálnom funkčnom stave, poskytovanie odborných služieb súvisiacich s počítačom - obnova systému po havárii,
21. poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov,
22. montáž, oprava a údržba počítačových, dátových a komunikačných sietí,
23. návrh a optimalizácia informačných technológií,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Martin Škára, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Vznik funkcie: 12.06.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnvch úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Martin Škára, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 5, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.


Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1