Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202797

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 134178/B  
OBCHODNÉ MENO: EFDent s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91
IČO: 52 131 238
DEŇ ZÁPISU: 18.01.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Administratívne služby
5. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: ambulancia zubného lekárstva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MDDr. Filip Kočiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Vznik funkcie: 01.10.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: konatelia konajú samostatne a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MDDr. Filip Kočiš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Športová 4, Názov obce: Limbach, PSČ: 900 91, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1