Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202799

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 129544/B  
OBCHODNÉ MENO: EHBI, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zámocká 6455/8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01
IČO: 51 770 172
DEŇ ZÁPISU: 27.06.2018
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Výroba potravinárskych výrobkov
2. Výroba nápojov
3. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
6. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Administratívne služby
13. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Rozložník, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 63, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 27.06.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Miroslav Rozložník, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavova 63, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.05.2018 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1