Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202796

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 57499/B  
OBCHODNÉ MENO: ED-Corporation s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 108/3558, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 44 678 126
DEŇ ZÁPISU: 20.03.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vydavateľská činnosť
2. reklamné a marketingové služby,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
7. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
11. mediačné činnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: MUDr. Edward Radzo, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 108/3558, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 04, Vznik funkcie: 20.03.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: MUDr. Edward Radzo, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šancová 108/3558, Názov obce: Bratislava - Nové Mesto, PSČ: 831 04, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.2.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.09.2013

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1