Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202800

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 10338/B  
OBCHODNÉ MENO: Elbatex SK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 01
IČO: 35 683 236
DEŇ ZÁPISU: 01.02.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii
3. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej techniky, počítačov a kancelárskych strojov
4. Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
8. Projektovanie, montáž, vykonávanie revízii, oprava a údržba meracej a regulačnej techniky
9. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
10. Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
11. Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení.
12. Počítačové služby
13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Prenájom hnuteľných vecí
15. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
16. Administratívne služby
17. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
18. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
19. Reklamné a marketingové služby
20. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technickych vied
21. Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Doc. Ing. Eduard Kaluš, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlická 15/4, Názov obce: Pusté Uľany, PSČ: 925 28, Vznik funkcie: 01.02.1996
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Prokurista koná v mene spoločnosti vždy  spoločne s konateľom.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Doc.Ing. Eduard Kaluš, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavlická 15/4, Názov obce: Pusté Uľany, PSČ: 925 28, Výška vkladu: 66 388,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 66 388,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 66 388,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa  10.1.1996 pod č. N 5/96, Nz 5/96 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z.č. 513/91 Zb.  
Starý spis: S.r.o.  17256
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.5.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, prevod celého obchodného podielu, odvolanie prokuristu a zmena zakladateľskej listiny.
Doplnok k zakladateľskej listiny zo dňa 22.5.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
3. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.02.2005.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2013
5. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2015, č.k. 33Exre/518/2015-7 právoplatné dňa 2.12.2015, vydané v zmysle ust. § 200a, ods. 5 OSP.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1