Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202803

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 4587/B  
OBCHODNÉ MENO: ELPREX, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátova 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03
IČO: 31 345 069
DEŇ ZÁPISU: 10.03.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Montáž, opravy, údržba el. zariadení  a bleskozvodov.
2. Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky.
3. Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/.
4. Sprostredkovanie v oblasti obchodu.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Marian Zechel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecké Podhradie 85, Názov obce: Plavecké Podhradie, PSČ: 906 36
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Marian Zechel, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plavecké Podhradie 85, Názov obce: Plavecké Podhradie, PSČ: 906 36, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle Z 513/1991 Zb.  
Stary spis: S.r.o.   9408  
2. Zvýšenie základného imania na 200 000 ,-Sk - Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.01.2005.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1