Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202794

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45379/B  
OBCHODNÉ MENO: Dynamic Concepts Slovakia, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stromová 13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01
IČO: 36 761 567
DEŇ ZÁPISU: 03.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prekladateľská činnosť a tlmočníctvo,
2. reklamná činnosť,
3. nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja - maloobchod,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Ivo Pospíšil, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horní náměstí 32, Názov obce: Přerov, PSČ: 750 02, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 25.02.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.1.2010.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.2.2011.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1