Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202802

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 92234/B  
OBCHODNÉ MENO: ELMIR, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Franklovej 3, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 47 417 552
DEŇ ZÁPISU: 24.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
6. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
7. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Nízky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Franklovej 5413/3, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 24.09.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing Miroslav Nízky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kataríny Franklovej 5413/3, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 03.09.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1