Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202804

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 96234/B  
OBCHODNÉ MENO: EMbaars, s. r. o.
SÍDLO: Názov obce: Stupava 2234, PSČ: 900 31
IČO: 47 557 036
DEŇ ZÁPISU: 15.01.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
6. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
7. Výkon činnosti stavbyvedúceho – inžinierske stavby – mosty, tunely
8. Výkon činnosti stavebného dozoru  - pozemné stavby
9. Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
10. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Prípravné práce k realizácii stavby
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
14. Stavebné cenárstvo
15. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
16. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
17. Čistiace a upratovacie služby
18. Prenájom hnuteľných vecí
19. Verejné obstarávanie
20. Sťahovacie služby
21. Skladovanie
22. Administratívne služby
23. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
24. Počítačové služby
25. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
26. Reklamné a marketingové služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing Matej Hajdu, Bydlisko: Názov obce: Stupava 2234, PSČ: 900 31, Vznik funkcie: 15.01.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Hajdu, Bydlisko: Názov obce: Stupava 2234, PSČ: 900 31, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.11.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1