Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202784

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 97701/B  
OBCHODNÉ MENO: COMIRA s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Odbojárov 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 47 683 147
DEŇ ZÁPISU: 04.03.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Reklamné a marketingové služby
5. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
6. Administratívne služby
7. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Vedenie účtovníctva
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
12. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
13. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Hes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 09.09.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Hes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 4 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 250,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Filip Hes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ševčenkova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.11.2013 v súlade s ust. § 57 ods. 3, § 105 – § 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.09.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1