Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202789

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 66628/B  
OBCHODNÉ MENO: Dielňa s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na doline 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07
IČO: 45 633 843
DEŇ ZÁPISU: 29.07.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk,
2. prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk,
3. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
11. vydavateľská činnosť,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Wickleinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na doline 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 29.07.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne pripojením svojho podpisu k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Michaela Wickleinová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na doline 15, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 31.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.


2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2010.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1