Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202785

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 80715/B  
OBCHODNÉ MENO: CONSULTING & RESIDENCE s.r.o
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M. Curie Sklodowskej 1512/13, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 04
IČO: 46 620 699
DEŇ ZÁPISU: 06.04.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. vedenie účtovníctva,
3. reklamné a marketingové služby,
4. prieskum trhu a verejnej mienky,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
7. administratívne služby,
8. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
9. prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
10. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
11. počítačové služby,
12. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
13. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
14. kuriérske služby,
15. čistiace a upratovacie služby,
16. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
18. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
19. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
20. Prenájom hnuteľných vecí
21. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
22. Prípravné práce k realizácii stavby
23. odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie okrem činnosti športového agenta
24. sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomír Smetana, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na piesku 18421/17A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Vznik funkcie: 06.04.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Ľubomír Smetana, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na piesku 18421/17A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 13.03.2012 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2013
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.05.2014.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.07.2014.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.12. 2014.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2015.
7. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.08.2016.
8. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1