Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202793

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 79518/B  
OBCHODNÉ MENO: Dumaine, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pifflova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01
IČO: 46 555 331
DEŇ ZÁPISU: 24.02.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
2. výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom (konzervovanie),
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
7. reklamné a marketingové služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Benjamin, Jean-Philippe Casanova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin des carrons 2bis, Názov obce: Beure, PSČ: 25720, Štát: Francúzska republika, Vznik funkcie: 24.02.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Benjamin, Jean-Philippe.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Benjamin, Jean-Philippe Casanova, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chemin des carrons 2bis, Názov obce: Beure, PSČ: 25720, Štát: Francúzska republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01.02.2012 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti o zmene sídla spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1