Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202787

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 435/B  
OBCHODNÉ MENO: DENEB, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 38/N/10425, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06
IČO: 00 604 429
DEŇ ZÁPISU: 31.01.1991
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba a predaj pekárenských, cukrárenských výrobkov,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
3. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
4. oprava a údržba cestných motorových vozidiel,
5. zemné práce - búracie, sekacie, kopacie práce,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
8. fotografické služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Karban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 38/N/10425, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Vznik funkcie: 31.01.1991
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Karban, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rybničná 38/N/10425, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 07, Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 638,783775 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.1.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník.  

Stary spis: S.r.o.    684
2. Zakladateľská listina bola prispôsobená úprave zákona č. 513/91 Zb.  

Stary spis: S.r.o.    684  
3. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 282/98, Nz 280/98 zo dňa 21.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2002, N 181/02, Nz 175/02 spísanej notárom JUDr. Jurajom Jenisom.
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.9.2002.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2006 o rozšírení predmetu podnikania.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2009.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1