Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202792

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 116690/B  
OBCHODNÉ MENO: DP - TRANS, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05
IČO: 36 682 209
DEŇ ZÁPISU: 03.10.2006
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. sprostredkovanie dopravy
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
3. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
4. maloobchod v rozsahu voľných živností
5. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. prenájom motorových vozidiel
7. konzultačná a poradenská činnosť v predmete podnikania
8. spracovanie údajov
9. vedenie účtovníctva
10. prenájom reklamných plôch
11. inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
12. faktoring a forfaiting
13. skladovanie a uskladňovanie
14. manipulácia s nákladom
15. nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
16. Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
17. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
18. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
19. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
20. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
21. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Patrik Karlík, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 13.12.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti je oprávnený konať vždy každý konateľ samostatne.
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: SENCHA LIMITED , Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Akropoleos, SAVVIDES CENTER, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Názov obce: Nicosia, PSČ: 2012, Štát: Cyperská republika, Výška vkladu: 13 278,000000 EUR, Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR, Záložné právo: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva bolo zriadené záložné právo na celý obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Tatra banka, a.s. IČO: 00 686 930 so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava I.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 278,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 13 278,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zmluva o záložnom práve na obchodný podiel zo dňa 21.12.2016

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1