Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202790

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 146461/B  
OBCHODNÉ MENO: DomGo s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gajova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09
IČO: 53 187 458
DEŇ ZÁPISU: 16.07.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Klimko, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 22, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 16.07.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne, tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: OZ G39, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gorazdova 3403/39, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, IČO: 53 283 368, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1