Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202781

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 137555/B  
OBCHODNÉ MENO: Buildcorp diamonds, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynská 4, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01
IČO: 52 361 713
DEŇ ZÁPISU: 22.05.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Faktoring a forfaiting
5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Administratívne služby
8. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Verejné obstarávanie
11. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
12. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
13. Sťahovacie služby
14. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
15. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
18. Fotografické služby
19. Vedenie účtovníctva
20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
21. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
22. Prípravné práce k realizácii stavby
23. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
24. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
25. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
26. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
27. Výroba potravinárskych výrobkov
28. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
29. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
30. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
31. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
32. Finančný lízing,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Ján Zoka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 301/2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Vznik funkcie: 22.05.2019
Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Daniš, Bydlisko: Názov obce: Ružiná 106, PSČ: 985 52, Vznik funkcie: 22.05.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ján Zoka, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 301/2, Názov obce: Lučenec, PSČ: 984 01, Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Lukáš Daniš, Bydlisko: Názov obce: Ružiná 106, PSČ: 985 52, Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1