Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202783

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 11083/B  
OBCHODNÉ MENO: CACAOTICA, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 56, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 05
IČO: 35 691 328
DEŇ ZÁPISU: 30.05.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na  účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
2. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
3. výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov,
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
5. výroba kakaa a výrobkov z kakaa,
6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
7. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu,
8. poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach,
9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
10. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
11. reklamné a marketingové služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Vladimír Porvazník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Severovcov 1539/3, Názov obce: Bratislava - Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 27.10.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná, spoločnosť zastupuje a za spoločnosť písomnosti podpisuje konateľ samostatne.
PROKÚRA:  
Meno a priezvisko:  Natália Štuhlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Druidská 1158/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rusovce, PSČ: 851 10, Vznik funkcie: 01.04.2018
Spôsob konania prokuristu(ov) za spoločnosť s ručením obmedzeným: Prokurista zastupuje a podpisuje za spoločnosť samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Ján Porvazník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 68, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 02, Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Natália Štuhlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Druidská 1158/14, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 10, Výška vkladu: 996,000000 EUR, Rozsah splatenia: 996,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Vladimír Porvazník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Záhradnícka 37, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 07, Výška vkladu: 2 324,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 324,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou  zo dňa 15.5.1996 v zmysle ust.§§ 57, 105-153 zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o.  18018  
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.6.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.7.1998 v zmysle zák. 11/98 Z.z.
3. Prevod obchodných podielov schválený na valnom zhromaždení dňa 16.06.1998. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.07.1998. Zmena spoločenskej zmluvy spísaná formou notárskej zápisnice N 163/98, Nz 161/98 zo dňa 17.08.1998. Funkcie konateľov P. Žáčika a Petra Rímku zanikli dňa 30.07.1998.
4. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.11.2007.
5. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.06.2008 - zmena obchodného mena z OLIV EXPORT - IMPORT spol. s r.o. na CACAOTICA, s. r. o., zmena sídla.
6. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.7.2008. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.7.2008.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2009.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.10.2009.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.07.2010. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 07.07.2010.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.04.2013.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.5.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1