Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202774

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 45447/B  
OBCHODNÉ MENO: Benett Company s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 2507/54, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01
IČO: 36 763 845
DEŇ ZÁPISU: 12.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. výroba a predaj odevov,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
4. vedenie účtovníctva,
5. poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
6. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
7. administratívne práce,
8. organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
9. reklmná a propagačná a inzertná činnosť,
10. organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti,
11. faktoring a forfaiting,
12. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
13. čistenie áut,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Alena Koperová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 2507/54, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 12.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alena Koperová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 2507/54, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 200 000 Sk, Rozsah splatenia: 200 000 Sk
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000 Sk
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 200 000 Sk
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.02.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1