Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202773

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 83589/B  
OBCHODNÉ MENO: Bedas, s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrobákova 21, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02
IČO: 46 797 670
DEŇ ZÁPISU: 24.08.2012
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
5. vedenie účtovníctva,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Ing. Beata Pokorná Balážová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Poststrasse 14 D, Názov obce: Maria Elend, PSČ: 2402, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 24.08.2012
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene Obchodnej spoločnosti koná Konateľ samostatne.
Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí Konateľ k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Obchodnej spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Beata Pokorná Balážová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alte Poststrasse 14 D, Názov obce: Maria Elend, PSČ: 2402, Štát: Rakúska republika, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 27.07.2012 podľa § 57, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1