Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202766

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 106104/B  
OBCHODNÉ MENO: AUTOMOTIVE BUSINESS GROUP, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Urbánkova 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 04
IČO: 48 293 318
DEŇ ZÁPISU: 04.09.2015
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
6. reklamné a marketingové služby
7. počítačové služby
8. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
9. obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. prenájom hnuteľných vecí
12. prípravné práce k realizácii stavby
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. finančný leasing
16. administratívne služby
17. prieskum trhu a verejnej mienky,
18. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Pavel Široký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 2476/49, Názov obce: Šternberk, PSČ: 785 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 11.10.2016
Meno a priezvisko:  Gabriela Široká, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 2476/49, Názov obce: Šternberk, PSČ: 785 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 04.09.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Gabriela Široká, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 2476/49, Názov obce: Šternberk, PSČ: 785 01, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko:  Pavel Široký, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Smetanova 2476/49, Názov obce: Šternberk, PSČ: 785 01, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 19.08.2015.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2015. Zmena obchodného mena spoločnosti zo SNELIA, s.r.o. na AAI - Automotive All Inclusive s. r. o.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1