Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202771

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 60056/B  
OBCHODNÉ MENO: BB Plant Engineering Slovakia s. r. o., v likvidácii
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karadžičova 16, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08
IČO: 44 887 558
DEŇ ZÁPISU: 26.08.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
3. administratívne služby,
4. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
7. výroba strojov pre hospodárske odvetvia,
8. výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení,
9. prenájom hnuteľných vecí,
10. výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
11. konštrukčné práce v strojárenstve,
12. reklamné a marketingové služby,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Volkhard Weppler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geißbrunnenweg 1, Názov obce: Altdorf, PSČ: 71155, Štát: Spolková republika Nemecko, Vznik funkcie: 23.12.2009
Meno a priezvisko:  Thomas Michael Beck, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gustav-Blickle-Straße 36, Názov obce: Winterlingen, PSČ: 72474, Štát: Nemecko, Vznik funkcie: 01.03.2010
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne, pričom sa podpisujú tak, že k napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: EISENMANN Böblingen Verwaltung GmbH, Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tübinger Str. 81, Názov obce: Böblingen, PSČ: 710 32, Štát: Nemecko, Výška vkladu: 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 750,000000 EUR
Obchodné meno: voľný obchodný podiel, Výška vkladu: 49 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 49 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 50 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Dátum vstupu do likvidácie: 15.09.2020
LIKVIDÁTOR  
Meno a priezvisko:  Volkhard Weppler, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Geißbrunnenweg 1, Názov obce: Altdorf, PSČ: 711 55, Štát: Nemecká spolková republika, Vznik funkcie: 15.09.2020
SPÔSOB KONANIA LIKVIDÁTORA V MENE SPOLOČNOSTI:  
Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 15.07.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2009. Zmena obchodného mena z Windermere na EISENMANN Slovakia s. r. o.
3. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.03.2010 - zvýšenie základného imania.
4. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2011.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2011.
6. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.04.2012.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1