Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202767

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 121783/B  
OBCHODNÉ MENO: B&A support,s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie Martina Benku 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07
IČO: 51 041 103
DEŇ ZÁPISU: 11.08.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
5. vedenie účtovníctva
6. reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. administratívne služby
8. faktoring a forfaiting
9. finančný lízing
10. prenájom hnuteľných vecí
11. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Dr. Miroslav Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolískova 2994/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Vznik funkcie: 11.08.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Dr. Miroslav Králik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kolískova 2994/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, PSČ: 841 05, Výška vkladu: 2 450,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
Obchodné meno: TSMK, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Výška vkladu: 2 550,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 2 500,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská listina.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1