Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202768

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 139912/B  
OBCHODNÉ MENO: B.C.S. - SK s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakárenská 46, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01
IČO: 52 548 881
DEŇ ZÁPISU: 23.08.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Čistiace a upratovacie služby
2. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
5. Prípravné práce k realizácii stavby
6. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
7. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
8. Dizajnérske činnosti
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
12. Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Jakub Režný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakárenská 46, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Vznik funkcie: 23.08.2019
Meno a priezvisko: Bc. Rudolf Tomovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domky 1087, Názov obce: Závod, PSČ: 908 72, Vznik funkcie: 20.02.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za Spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne. Pri realizácii písomných právnych úkonov konateľ zaväzuje Spoločnosť tak, že k svojmu menu, priezvisku, funkcii a obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Jakub Režný, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rakárenská 46, Názov obce: Malacky, PSČ: 901 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Bc. Rudolf Tomovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domky 1087, Názov obce: Závod, PSČ: 908 72, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1