Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202763

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 143302/B  
OBCHODNÉ MENO: ARGENTUM DEVELOPMENT, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farbiarska 53/29, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01
IČO: 36 508 128
DEŇ ZÁPISU: 04.08.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. služby v rámci lesníctva - lúpanie kôry, odvetvovanie drevín
2. služby v rámci ťažby dreva
3. prípravné práce pre stavbu
4. montáž sadrokartónu
5. demolácia a zemné práce
6. prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností
8. organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
9. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
10. reklamná a propagačná činnosť
11. marketingová činnosť
12. poskytovanie software - predaj a prenájom hotových programov na základe zmluvy s autorom
13. počítačová grafika
14. automatizované spracovanie údajov
15. maloobchod v rozsahu voľných živností
16. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
17. maloobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou
18. veľkoobchod s výpočtovou a kancelárskou technikou
19. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Stanislav Krajč, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): L. Svobodu 2361/30, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01, Vznik funkcie: 15.11.2011
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Dominik Tabaj, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 1. mája 568/12, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01, Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tachty 106, Názov obce: Tachty, PSČ: 980 34, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 639,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1