Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202765

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 148082/B  
OBCHODNÉ MENO: Auto4U s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bancíkovej 1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03
IČO: 52 697 541
DEŇ ZÁPISU: 19.10.2019
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prenájom hnuteľných vecí
2. Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
3. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
4. Sťahovacie služby
5. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
8. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
9. Kuriérske služby
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. Prípravné práce k realizácii stavby
14. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
15. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
16. Finančný lízing
17. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
18. Záložne
19. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
20. Faktoring a forfaiting
21. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Slavomír Hodža, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zlatovská 1967/9A, Názov obce: Trenčín, PSČ: 911 05, Vznik funkcie: 13.01.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Oľga Hodžová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jána Švermu 411/20, Názov obce: Hliník nad Hronom, PSČ: 966 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1