Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202756

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 147373/B  
OBCHODNÉ MENO: AliDex s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatské námestie 7770/10A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06
IČO: 53 109 457
DEŇ ZÁPISU: 01.07.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Administratívne služby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
10. Prípravné práce k realizácii stavby
11. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
12. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
13. Vedenie účtovníctva
14. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
15. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
16. Sťahovacie služby
17. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
18. Kuriérske služby
19. Dizajnérske činnosti
20. Fotografické služby
21. Služby požičovní
22. Informačná činnosť
23. Čistiace a upratovacie služby
24. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
25. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
26. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
27. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
28. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
29. Taxislužby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Vitalii Kurchak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6154/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 05.08.2020
Meno a priezvisko:  Oryna Kurchak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6154/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08, Vznik funkcie: 05.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Vitalii Kurchak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6154/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08
Meno a priezvisko:  Vitalii Kurchak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6154/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko:  Oryna Kurchak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6154/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08
Meno a priezvisko:  Oryna Kurchak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pavla Horova 6154/28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1