Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202761

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 22512/B  
OBCHODNÉ MENO: ANGIO, spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Svornosti 130, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06
IČO: 35 796 286
DEŇ ZÁPISU: 19.09.2000
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti,
3. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
4. poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore chirurgia, cievna chirurgia,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Doc.MUDr. František Žernovický, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parcelná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06
Meno a priezvisko: MUDr. František Žernovický, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhradie 632/55, Názov obce: Svätý Jur, PSČ: 900 21, Vznik funkcie: 12.11.2008
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alžbeta Žernovická, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parcelná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 1 991,640000 EUR, Rozsah splatenia: 1 991,640000 EUR
Meno a priezvisko:  Katarína Dudášová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podlučinského 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 995,820000 EUR, Rozsah splatenia: 995,820000 EUR
Meno a priezvisko: Doc.MUDr. František Žernovický, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parcelná 9, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 6 970,730000 EUR, Rozsah splatenia: 6 970,730000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958,190000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 9 958,190000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.7.2000 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.2004.
3. Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2008.
4. Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.6.2012

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1