Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202759

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 76962/B  
OBCHODNÉ MENO: ANAR-SK s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nezábudková 5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 46 415 840
DEŇ ZÁPISU: 05.11.2011
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prípravné práce k realizácii stavby,
2. uskutočňovanie stavieb a ich zmeny,
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
6. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
7. administratívne služby,
8. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
9. vedenie účtovníctva,
10. reklamné a marketingové služby,
11. prieskum trhu a verejnej mienky,
12. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
13. výkon činnosti stavebného dozoru,
14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/,
15. maloobchod a veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami, s olejmi a mazivom
16. sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu s pohonnými látkami
17. služby požičovní
18. prenájom dopravných prostriedkov (pozemných, vodných, vzdušných)
19. prenájom strojov a zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Ondřej Pačes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosadský dvůr 761/2, Názov obce: Olomouc, PSČ: 77900, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 03.08.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje, koná a podpisuje v jej mene konateľ spoločnosti samostatne.  
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Ondřej Pačes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosadský dvůr 761/2, Názov obce: Olomouc, PSČ: 77900, Štát: Česká republika, Výška vkladu: 501 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 501 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 501 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 501 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.10.2011 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.09.2018.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1