Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202754

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 97856/B  
OBCHODNÉ MENO: Agentúra 83 s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 143, Názov obce: Závod, PSČ: 908 72
IČO: 47 703 946
DEŇ ZÁPISU: 07.03.2014
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
6. Čistiace a upratovacie služby
7. Reklamné a marketingové služby
8. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Administratívne služby
11. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
12. Poľnohospodárska (rastlinná) prvovýroba vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Radovan Vrablec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 143, Názov obce: Závod, PSČ: 908 72, Vznik funkcie: 07.03.2014
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Radovan Vrablec, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sokolská 143, Názov obce: Závod, PSČ: 908 72, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.2.2014 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
2. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 23.04.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1