Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202755

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 95098/B  
OBCHODNÉ MENO: AK Bakošová, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niťová 3, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08
IČO: 47 423 820
DEŇ ZÁPISU: 06.12.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: JUDr. Kristína Bakošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niťová 3, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 06.12.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Kristína Bakošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Niťová 3, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Zakladateľská listina zo dňa 09.09.2013.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.06.2014

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1