Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202758

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 94423/B  
OBCHODNÉ MENO: Alsat s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 3/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 47 523 034
DEŇ ZÁPISU: 20.11.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebi iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
4. faktoring a forfaiting,
5. reklamné a marketingové služby,
6. prieskum trhu a verejnej mienky,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko:  Alireza Younchi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farhang Alley, Daliri Arash Blv., Faridafshar St., Zafar St. 16, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika, Vznik funkcie: 20.11.2013
Meno a priezvisko:  Mehdi Fallahjavinani, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Unit 502, Kamranich St. 17, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika, Vznik funkcie: 20.11.2013
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je v mene spoločnosti oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Alireza Younchi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farhang Alley, Daliri Arash Blv., Faridafshar St., Zafar St. 16, Názov obce: Teherán, Štát: Iránska islamská republika, Výška vkladu: 20 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 20 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.10.2013 v zmysle §§ 105 - 153 Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1