Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202753

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 92029/B  
OBCHODNÉ MENO: Advokátska kancelária Jana Peschlová, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
IČO: 47 250 747
DEŇ ZÁPISU: 18.09.2013
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. poskytovanie právnych služieb,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: JUDr. Jana Peschlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 241/53, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90, Vznik funkcie: 18.09.2013
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 561/284, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 29.05.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť navonok koná a svojim podpisom zaväzuje každý konateľ samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu spoločnosti konateľ spoločnosti pripojí vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: JUDr. Jana Peschlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorská 241/53, Názov obce: Dubová, PSČ: 900 90, Výška vkladu: 3 335,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 335,000000 EUR
Spoluvlastníctvo obchodného podielu:  
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 41, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01
Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Podhorská Surkošová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pezinská 561/284, Názov obce: Vinosady, PSČ: 902 01
Výška vkladu: 1 665,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 1 665,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 04.09.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.09.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1