Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202760

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 108094/B  
OBCHODNÉ MENO: ANCORA production, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1675/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02
IČO: 34 133 593
DEŇ ZÁPISU: 18.01.1996
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. vydavateľská činnosť
2. reklama a propagácia
3. poradenstvo v oblasti reklamy, tlače a  informácií
4. sprostredkovanie obchodu a služieb
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným  prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných  ohlasovacích živností
6. kúpa tovaru za účelom jeho predaja  konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných  ohlasovacích živností
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Rošková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1675/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Vznik funkcie: 15.10.2015
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Gabriela Rošková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Romanova 1675/44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 02, Výška vkladu: 6 640,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Obchodná spoločnosť bola založená  spoločenskou zmluvou zo dňa 19.10.1995 podľa  ustanovení Obchod.zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 5373  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1