Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202749

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 124024/B  
OBCHODNÉ MENO: ACR - six, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hviezdoslavovo námestie 14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 50 750 704
DEŇ ZÁPISU: 07.03.2017
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
3. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
4. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
8. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
12. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
13. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: RSDr. Jozef Stolárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 2796/8, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 07.03.2017
Meno a priezvisko:  Dominika Kotenová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Skácelova 3045/9, Názov obce: Hodonín, PSČ: 695 01, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 17.10.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: RSDr. Jozef Stolárik, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Silvánová 2796/8, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1