Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202871

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 5948/B  
OBCHODNÉ MENO: National Development Fund II., a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Grösslingová 44, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09
IČO: 47 759 224
DEŇ ZÁPISU: 26.04.2014
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
3. sprostredkovanie poskytovania úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt,
4. poskytovanie ručiteľských vyhlásení a plnenie ručiteľských vyhlásení z vlastných zdrojov,
5. zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov s cieľom investovať ich v súlade s určenou investičnou politikou v prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené podľa zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Peter Dittrich, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie údolie 76/3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 22.06.2016
člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Pavel Mockovčiak, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svetlá 8, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 01.01.2017
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Ivan Lesay, MA., PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 1256/8, Názov obce: Šenkvice, PSČ: 900 81, Vznik funkcie: 20.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému  alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisuijúci pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: Ing. Igor Lichnovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Františkánske námestie 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01, Vznik funkcie: 22.06.2016
Meno a priezvisko: PhDr. Emil Pícha, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): M.R. Štefánika 28, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01, Vznik funkcie: 11.08.2016
podpredseda dozornej rady, Meno a priezvisko: prof. Ing. Pavol Ochotnický, Csc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Havelkova 5, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 03, Vznik funkcie: 19.10.2018
Meno a priezvisko: PhDr. Ján Oravec, CSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rozbehy 23, Názov obce: Cerová, PSČ: 906 33, Vznik funkcie: 17.04.2020
predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Ing. Martin Polónyi, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Palárikova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 05, Vznik funkcie: 18.02.2020
Meno a priezvisko: PhDr. Pavol Bžán, MA., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Rholla 99, Názov obce: Zemplínske Hámre, PSČ: 067 77, Vznik funkcie: 29.05.2020
Meno a priezvisko: Mgr. Boris Ažaltovič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štetinova 687/1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09, Vznik funkcie: 06.07.2020
Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Smatana, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nábrežná 999/13, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01, Vznik funkcie: 16.09.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 333 918 512,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 400 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 333 918 512,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 6512, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1,000000 EUR
Počet: 333912, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.04.2013 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2016 vo forme notárskej zápisnice N 601/2016, Nz 22487/2016, NCRls 23147/2016.
3. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 1625/2015, Nz 58860/2015, NCRls 59875/2015.
4. Rozhodnutie jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 22.12.2015 vo forme notárskej zápisnice N 1256/2017, Nz 46448/2017, NCRls 47253/2017.
5. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 14.01.2019 o schválení zvýšenia základného imania spoločnosti vykonané na základe poverenia valného zhromaždenia spoločnosti schváleného dňa 23.11.2017.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1