Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202887

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 4763/B  
OBCHODNÉ MENO: Prime Tourist Resorts, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 3, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 03
IČO: 44 769 172
DEŇ ZÁPISU: 12.05.2009
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Július Strapek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2196/10, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 03.05.2017
podpredseda, Meno a priezvisko:  Branislav Strapek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cabanova 2196/10, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 02, Vznik funkcie: 01.07.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Pavol Zahymský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dúbravka 5801, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko: Ing. Adam Jašek, MSc., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Wolkrova 45, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01, Vznik funkcie: 14.05.2020
Meno a priezvisko:  Veronika Strapeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sklenárska 7444/1C, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 14.05.2020
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: Across Finance, a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 03
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 10 000 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10000, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 1 000,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť listinných akcií na meno je obmedzená stanovami spoločnosti v súlade s ustanovením § 156 ods. 9/ Obchodného zákonníka a to tak, že k prevodu akcií musí dať predchádzajúci súhlas valné zhromaždenie spoločnosti.  
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice č. N 278/2009, Nz 13776/2009, NCRls 13932/2009 zo dňa 29.04.2009 podľa §§ 154-220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2013.
3. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2014.
4. Notárska zápisnica N 1284/2015, Nz 15028/2015, NCRls 15385/2015 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1