Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202843

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3687/B  
OBCHODNÉ MENO: KARTAGO TOURS, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/B, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 04
IČO: 31 371 205
DEŇ ZÁPISU: 06.05.1994
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
2. nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej  živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/,
5. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
6. administratívne práce,
7. reklamná a propagačná činnosť,
8. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Člen, Meno a priezvisko:  Romana Slížková, Bydlisko: Názov obce: Libeř 217, PSČ: 25241, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 05.09.2017
Predseda, Meno a priezvisko: Mgr. Juraj Sliacky, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Batkova 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01, Vznik funkcie: 05.09.2017
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Jiří Jelínek, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): U studánky 120, Názov obce: Myšlín, Mníchovice, PSČ: 25164, Štát: Česká republika, Vznik funkcie: 01.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť jednajú voči tretím stranám vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
Predseda, Meno a priezvisko:  Tatiana Vessová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špieszová 3228/1, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 04, Vznik funkcie: 05.09.2017
Meno a priezvisko:  Silvia Ladvenicová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Osuského 1649/38, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 03, Vznik funkcie: 05.09.2017
Meno a priezvisko:  Krisztina Varga, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 1236/10, Názov obce: Veľký Meder, PSČ: 932 01, Vznik funkcie: 05.09.2017
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: DER Touristik Eastern Europe a.s., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Babákova 2390/2, Názov obce: Chodov, Praha 4, PSČ: 148 00, Štát: Česká republika
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 332,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú prevoditeľné len s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia. Predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia na prevod akcií sa nevyžaduje, ak doterajší akcionári neuplatnia svoje predkupné právo na prevádzané akcie, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške doterajšieho základného imania.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Spoločenská zmluva zo dňa 31.3.1994 v zmysle ust. Zák. č. 513/1991 Zb.  
Stary spis: S.r.o.  13684
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.6.1994, na ktorom bol odsúhlasený prevod  obchodného podielu, zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 23.8.1994, na ktorom bol menovaný konateľ.
Stary spis: S.r.o.  13684  
3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.8.1996, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti.
4. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa  2.10.1997.  
Stary spis: S.r.o.  13684
5. Zmena spoločenskej zmluvy osvedčená do notárskej zápisnice č. N 1138/99, Nz 1122/99 dňa 11.10.1999, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/1998 Zz.
6. Notárska zápisnica č. N 398/2001, NZ 39/2001 z 21.5.2001 spísaná notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou, ktorou sa osvedčilo konanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bolo schválené doplnenie pôvodného predmetu činnosti a bol schválený prevod obchodného podielu. Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 22.5.2001.
7. Zmena právnej formy spoločnosti KARTAGO TOURS, s.r.o. na akciovú spoločnosť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 17.08.2005 vo forme notárskej zápisnice N 430/2005, Nz 38104/2005, NCRls 37597/2005.
8. Zápisnica z 1. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2007.
9. Zápisnica z 9. riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.01.2014.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1