Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202868

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 7063/B  
OBCHODNÉ MENO: Multiversum, a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 3219/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04
IČO: 52 782 514
DEŇ ZÁPISU: 08.02.2020
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
4. Administratívne služby
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Počítačové služby
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Vedenie účtovníctva
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Daniel Dénes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 3219/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 08.02.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať v mene spoločnosti môže predseda predstavenstva, ktorý za spoločnosť sám podpisuje. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa pripojí jeho meno a podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Alexander Dénes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pražská 3219/5, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04, Vznik funkcie: 08.02.2020
Meno a priezvisko: Ing. Mária Tedlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jánošíkova 1603/10, Názov obce: Malacky, PSČ: 090 01, Vznik funkcie: 08.02.2020
Meno a priezvisko: Mgr. Mária Dénes, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Landstraße 109, Názov obce: Hainburg an der Donau, PSČ: 2410, Štát: Rakúska republika, Vznik funkcie: 22.09.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 0,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcie sú verejne neobchodovateľné a ich prevoditeľnosť nie je obmedzená stanovami spoločnosti.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1