Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202801

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 6969/B  
OBCHODNÉ MENO: ELEGOST a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budova ORBIS, Rajská 7, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08
IČO: 52 486 303
DEŇ ZÁPISU: 26.06.2019
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Organizovanie športových,  kultúrnych a iných spoločenských podujatí
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
6. Administratívne služby
7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
8. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Prenájom hnuteľných vecí
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických  poradcov
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Robert Spišák, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 5943/56, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02, Vznik funkcie: 23.09.2020
podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Alexandra Broszová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod agátmi 14664/3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Vrakuňa, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 23.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva spoločne.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko: JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 2818/18, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 23.09.2020
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Flaška, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budatínska 3084/37, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 06, Vznik funkcie: 23.09.2020
Meno a priezvisko:  Miloš Sabol, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Pasienku 1659/116, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 23.09.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 2 500,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1