Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R202782

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 3284/B  
OBCHODNÉ MENO: Business - Consult, a.s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ľanová 8, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01
IČO: 35 877 014
DEŇ ZÁPISU: 19.02.2004
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevázdkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
5. administratívne práce,
6. vedenie úťtovníctva,
7. činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
8. obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu,
9. prenájom nehnuteľností, bytových  a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,
10. organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí,
11. prenájom športových potrieb, športového náradia a športových dopravných a vodných prostriedkov,
12. prenájom motorových vozidiel,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Jana Mészárosová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zemplínska 9, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 19.02.2004
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, je oprávnený podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo písanému obachodnému menu spoločnosti, pripojí predseda predstavenstva svoj podpis samostatne.
DOZORNÁ RADA:  
predseda, Meno a priezvisko:  Zuzana Šušlová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baničova 1, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 19.02.2004
člen, Meno a priezvisko:  Renáta Juríčeková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Inovecká 18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 19.02.2004
člen, Meno a priezvisko:  Marcela Pasztoríková, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 18, Názov obce: Senec, PSČ: 903 01, Vznik funkcie: 19.02.2004
AKCIONÁR:  
Obchodné meno: ALPHA MOYLE s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Příkop 838/6, Názov obce: Brno, PSČ: 602 00, Štát: Česká republika, Iné identifikačné číslo: 067 51938
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 33 200,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 10, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 3 320,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Bez obmedzenia.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI  
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou zmlvou o rozhodnutí zakladateľov spísaným do notárskej zápisnice č. N 45/2004, Nz 6894/2004 dňa 27.01.2004 v zmysle § § 56-75 a § 154  a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1