Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202732

ODDIEL: Sja
VLOŽKA ČÍSLO: 135/B  
OBCHODNÉ MENO: Wydrex International j. s. a.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 23/A, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 01
IČO: 53 379 063
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Jednoduchá spoločnosť na akcie
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
4. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
5. Prenájom hnuteľných vecí
6. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
7. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
8. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
9. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
10. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Administratívne služby
13. Inžinierska činnosť , stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
14. Prípravné práce k realizácii stavby
15. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
16. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
18. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
19. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
20. Informatívne testovanie, meranie , analýzy a kontroly
21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
22. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
23. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
24. Finančný lízing
25. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
26. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
27. Faktoring a forfaiting
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Štefan Huštaty, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tupého 23/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Basil Francis Nally, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kingwood Road 22, Názov obce: London, PSČ: SW66SR, Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Vznik funkcie: 27.11.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Ildikó Pálházy, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Parcelná 11079/1A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 27.11.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko:  Robert Klein, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podkerepušky 2782, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 840 08, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene jednoduchej spoločnosti na akcie: Každý člen predstavenstva koná v mene spoločnosti samostatne. Členovia predstavenstva za spoločnosť konajú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83,500000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83,500000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 83,500000 EUR
AKCIE:  
Počet: 7724, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,010000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Ustanovenia stanov spoločnosti neobmedzujú ani nevylučujú prevoditeľnosť kmeňových akcií na meno.  
Počet: 1, Druh: zakladateľská akcia, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,010000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevod Zakladateľskej akcie je podmienený súhlasom Valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie musí rozhodnúť do 90 dní od podania žiadosti o udelenie súhlasu.  

Zakladateľskú akciu je možné previesť iba na Spoločnosť samotnú, alebo na iného existujúceho akcionára.  
Pokiaľ by došlo k úmrtiu jej vlastníka , alebo k jeho trvalému ochoreniu znemožňujúcemu vykonávať svoje povinnosti, Valné zhromaždenie rozhodne o odkúpení Zakladateľskej akcie. Spoločnosť je povinná zaplatiť dedičovi primeranú cenu zohľadňujúc typ a hodnotu akcie.  
Po odkúpení Zakladateľskej akcie spoločnosťou, spoločnosť túto Zakladateľskú akciu zruší a miesto nej vydá kmeňovú akciu so štandardnými hlasovacím i právami.  

Počet: 625, Druh: prioritné, Forma: akcie na meno, Podoba: zaknihované, Menovitá hodnota: 0,010000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Ustanovenia stanov spoločnosti neobmedzujú ani nevylučujú prevoditeľnosť prioritných akcií na meno.  

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1