Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202725

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149081/B  
OBCHODNÉ MENO: Salt&Sugar s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zochova 16/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré mesto, PSČ: 811 03
IČO: 53 424 310
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
2. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
3. Prevádzkovanie výdajne stravy
4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
5. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
6. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
7. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Nikola Rapčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 22, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: Mgr. Alžbeta Szabóová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Nikola Rapčová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 22, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Alžbeta Szabóová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Blagoevova 16, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 04, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1