Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202729

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149068/B  
OBCHODNÉ MENO: TE&BS Slovakia s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jókaiho 63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06
IČO: 53 384 580
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
3. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
5. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
6. Prenájom hnuteľných vecí
7. Služby požičovní
8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
9. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
11. Výroba a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov, munície alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov a munície
12. Ničenie a zneškodňovanie výbušnín, výbušných predmetov a munície pri výskume, vývoji, výrobe a spracovaní
13. Skúšanie a likvidácia výbušnín a výbušných predmetov
14. Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti pri výrobe a spracovaní, používaní a ničení výbušnín, výbušných predmetov a munície
15. Vyhľadávanie nevybuchnutej munície
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Páleník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jókaiho 63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: Mgr. Lubomír Solák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Macov 417, Názov obce: Macov, PSČ: 930 32, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ v mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Mgr. Peter Páleník, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jókaiho 63, Názov obce: Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, PSČ: 821 06, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mgr. Lubomír Solák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Macov 417, Názov obce: Macov, PSČ: 930 32, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1