Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202722

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149076/B  
OBCHODNÉ MENO: PAWsitive s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52
IČO: 53 407 652
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Administratívne služby
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
7. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
10. Výroba kŕmnych zmesí
11. Prenájom hnuteľných vecí
12. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
13. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
15. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
16. Čistiace a upratovacie služby
17. Dizajnérske činnosti
18. Fotografické služby
19. Služby požičovní
20. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
21. Poskytovanie služieb osobného charakteru
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Anna Jančovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Anna Jančovičová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horná 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 52, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1