Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202715

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149069/B  
OBCHODNÉ MENO: DaniilS s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Líščie nivy 5698/23, Názov obce: Bratislava-Ružinov, PSČ: 821 08
IČO: 53 232 828
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
2. Sťahovacie služby
3. Kuriérske služby
4. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
5. Poskytovanie služieb osobného charakteru
6. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Čistiace a upratovacie služby
11. Administratívne služby
12. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
13. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
14. Fotografické služby
15. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
17. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
18. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Volodymyr Shcherbina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jégého 18448/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 08, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Polina Shcherbina, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Achmatovoj 43/404, Názov obce: Kyjev, PSČ: 02095, Štát: Ukrajina, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1