Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202718

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149083/B  
OBCHODNÉ MENO: Lussul s. r. o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 10/9, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02
IČO: 53 392 141
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Fotografické služby
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
5. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
6. Administratívne služby
7. Vedenie účtovníctva
8. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko:  Lucia Hujer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svidnícka 106/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko:  Lucia Hujer, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svidnícka 106/13, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 03, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1