Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202721

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149084/B  
OBCHODNÉ MENO: ODN s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25
IČO: 53 469 208
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Bc. Jozef Kovačovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: JUDr. Antónia Kovačovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V  mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Bc. Jozef Kovačovský, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: JUDr. Antónia Kovačovská, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jazdecká 1, Názov obce: Chorvátsky Grob, PSČ: 900 25, Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1