Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202716

ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 149070/B  
OBCHODNÉ MENO: KITENES, s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mierová 25, Názov obce: Bratislava - Ružinov, PSČ: 821 05
IČO: 53 378 091
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
3. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
4. služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov, a zvukových nahrávok
5. prenájom hnuteľných vecí
6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
8. administratívne služby
9. faktoring a forfaiting
10. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. skladovanie a pomocné činnosti v doprave
12. poskytovanie služieb osobného charakteru
13. čistiace a upratovacie služby
14. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
16. prípravné práce k realizácii stavby
17. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
18. výroba potravinárskych výrobkov
19. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
20. vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
21. sťahovacie služby
22. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
23. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
24. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
25. výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
26. výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
27. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
28. výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
29. vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
30. inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: PaedDr. Marián Peťovský, PhD., Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 476/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konajúci konateľ svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno: JP CONCEPT, s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 476/17, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06, IČO: 53 287 363, Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 5 000,000000 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1