Obchodný vestník 231/2020 Obchodný register Deň vydania: 01.12.2020
Okresný súd Bratislava I - Nové zápisy
R202728

ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 7163/B  
OBCHODNÉ MENO: Tále Invest a. s.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianska 96, Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, PSČ: 831 02
IČO: 53 287 061
DEŇ ZÁPISU: 27.11.2020
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):  
1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)  
alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
3. Prípravné práce k realizácii stavby
4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
5. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
6. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
7. Prenájom hnuteľných vecí
8. Čistiace a upratovacie služby
9. Administratívne služby
10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
12. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
13. Finančný lízing
14. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
15. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
16. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
17. Sťahovacie služby
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: PREDSTAVENSTVO
Predseda predstavenstva, Meno a priezvisko:  Miroslav Puliš, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Podhorie 78, Názov obce: Podhorie, PSČ: 969 82, Vznik funkcie: 27.11.2020
Člen predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Michal Borguľa, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chorvátska 2701/2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 08, Vznik funkcie: 27.11.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Každý člen predstavenstva je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.  
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu  
spoločnosti pripojí člen predstavenstva svoj podpis.
DOZORNÁ RADA:  
Meno a priezvisko:  Martin Záhora, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hrušovská 20267/52A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: Ing. Zuzana Pulišová, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Potočná 28, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 06, Vznik funkcie: 27.11.2020
Meno a priezvisko: Ing. Nina Borguľová Maliti, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mýtna 46D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 07, Vznik funkcie: 27.11.2020
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
SCHVÁLENÁ VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 25 000,000000 EUR
AKCIE:  
Počet: 100, Druh: kmeňové, Forma: akcie na meno, Podoba: listinné, Menovitá hodnota: 250,000000 EUR, Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionári  majú predkupné právo k prevádzaným  akciám.
Akcionár, ktorý má záujem o odpredaj svojej akcie, je povinný písomne ponúknuť akciu na odkúpenie
za cenu a za podmienok ponúknutých záujemcom  o odkúpenie akcie.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1